นโยบายการคืนเงินของ premiumprop.co

บทนโยบายนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความโปร่งใสให้กับลูกค้าของเราเกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขการคืนเงินในกรณีที่พบปัญหาหรือไม่พอใจในการซื้อขายที่ดินผ่านเว็บไซต์ premiumprop.co

 1. นโยบายคืนเงินระยะเวลา 30 วัน:

  • ลูกค้าที่ไม่พอใจหรือพบปัญหาในการทำธุรกรรมการซื้อขายที่ดินสามารถขอคืนเงินภายใน 30 วันหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นได้ โดยไม่มีข้อผูกมัด
 2. เงื่อนไขการคืนเงิน:

  • การคืนเงินจะทำได้เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของคำขอการคืนเงินภายใน 30 วันหลังจากการซื้อขายที่ดิน
  • การคืนเงินจะถูกดำเนินการผ่านวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมเริ่มต้น
 3. ขั้นตอนการขอคืนเงิน:

  • ลูกค้าต้องส่งคำขอการคืนเงินผ่านระบบติดต่อหรืออีเมลล์ที่ระบุไว้ในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม
  • กรุณาระบุเหตุผลในคำขอการคืนเงิน เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นในอนาคต
 4. การพิจารณาคำขอคืนเงิน:

  • ทีมงาน premiumprop.co จะพิจารณาคำขอการคืนเงินโดยเร็วที่สุด และจะติดต่อกลับกับลูกค้าในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพื่อยืนยันคำขอ
 5. การยกเลิกบัญชีผู้ใช้:

  • premiumprop.co ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่มีประวัติการขอคืนเงินบ่อยครั้งโดยไม่ชี้แจงเหตุผลหรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลในการคืนเงิน

โปรดทราบว่านโยบายการคืนเงินนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตในอนาคต แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบนโยบายล่าสุดที่เว็บไซต์ premiumprop.co อยู่เสมอเมื่อต้องการขอคืนเงินหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการคืนเงินของเราในอนาคตเช่นกัน.

 
 
 

Compare listings

เปรียบเทียบ