เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

บริษัท พรีเมียม พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส

(ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท พรีเมียม พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท)1,000,000
มูลค่าบริษัท 0 บาท (0% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ Micro
หมวดธุรกิจ (A-U)L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC)68201 : กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 
ชื่อนิติบุคคลPREMIUM PROPERTY SERVICES (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล0105564044559
วันเดือนปีที่จดทะเบียนวันที่ 12 มี.ค. 2564 (2 ปี 6 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจบริษัทจำกัด

ทีมงานของเรา

สอบถามเพิ่มเติมสามารถ ปรึกษา-ติดต่อ ทีมงานของเรา

Kathleen Grant
Funder
Kathleen Grant
Funder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In malesuada, odio sit amet pharetra vehicula, sapien leo egestas magna, vitae auctor diam magna cursus arcu.
Keith Bailey
CEO
Keith Bailey
CEO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In malesuada, odio sit amet pharetra vehicula, sapien leo egestas magna, vitae auctor diam magna cursus arcu.
Danielle Murray
Manager
Danielle Murray
Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In malesuada, odio sit amet pharetra vehicula, sapien leo egestas magna, vitae auctor diam magna cursus arcu.
Thomas Stevens
Manager
Thomas Stevens
Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In malesuada, odio sit amet pharetra vehicula, sapien leo egestas magna, vitae auctor diam magna cursus arcu.

Compare listings

เปรียบเทียบ